Στόχοι μας είναι ο ποιοτικός έλεγχος, η ακριβής διάγνωση και η τέλεια επισκευή των οχημάτων FORD ακολουθώντας πιστά τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες ποιότητας που ορίζει η κατασκευάστρια εταιρεία.

Θεμελιώδεις αρχές μας αποτελούν αξίες όπως Ειλικρίνεια, Τιμιότητα, Εμπιστοσύνη, Αξιοπιστία. 

Επίκεντρο μας είναι ο πελάτης και όλες μας οι ενέργειες περιστρέφονται γύρω από το πως θα είναι όχι απλά ικανοποιημένος, αλλά ενθουσιασμένος με το αυτοκίνητό του και με εμάς.