Τα Προγράμματα Πιστότητας Πελατών δημιουργήθηκαν με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων πελατών & εταιρείας, συνθέτοντας το πλαίσιο για μια μακροχρόνια σχέση με αμοιβαίο όφελος (Win-Win Relationship) .

Υπάρχουν διάφορα προγράμματα πιστότητας πελατών, έτοιμα να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες… Επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. (*)

Ρωτήστε μας για τα προγράμματα πιστότητας, σας συμφέρει!

(*) Το κάθε πρόγραμμα είναι μοναδικό και δε μπορεί να συνδυαστεί πάντα με άλλα προγράμματα και προσφορές.