Α.Φ.Μ.: 121203514
Δ.Ο.Υ.: Χολαργού
Αρ. ΓΕΜH: 87342102000